Diagnose à vue

dialyse

Casus: een 61-jaar oude man met schizofrenie in de voorgeschiedenis Een 61-jaar oude alleenstaande man werd dood aangetroffen in zijn flat. Er waren geen tekenen van onnatuurlijk overlijden. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldt schizofrenie, waarvoor hij sinds .....
Lees verder
algemene nefrologie

Casus: taartpuntvormige corpora aliena bij een dialysepatiënt Een 25-jarige man, die sinds anderhalf jaar met hemodialyse wordt behandeld, ondergaat een buikoverzichtsfoto ter voorbereiding op niertransplantatie. Hij heeft geen abdominale klachten. Het buikoverzicht toont diverse taartpuntvormige .....
Lees verder
algemene nefrologie

Casus: een 57-jarige man met acute nierinsufficiëntie Het betreft een 57-jarige man bekend met o.a. cystic fibrosis. In het kader hiervan heeft hij meerdere exacerbaties met hemoptoë doorgemaakt, waarbij hij embolisaties van de arteria bronchialis beiderzijds .....
Lees verder
algemene nefrologie

Casus: een percutane nefrolithotomie met een onverwacht beloop Een 61-jarige mannelijke patiënt ondergaat, in verband met recidiverende nefrolithiasis gecompliceerd door distale obstructie en acute-on-chronic nierfunctiestoornissen (maximale kreatinine waarde 138 umol/l), een percutane nefrolithot .....
Lees verder
dialyse

Casus Een 57 jaar oude man met een hypertensieve nefropathie, waarvoor hemodialyse sinds 2011, onderging in juni 2012 een niertransplantatie. Het was een heart-beating procedure van een 75 jaar oude donor die aan een subduraal hematoom, .....
Lees verder
dialyse

Casus Een 56-jarige Iraanse vrouw, bekend met reumatoïde artritis, waarvoor zij behandeld wordt met methotrexaat in combinatie met celecoxib, werd ingestuurd vanwege algemene malaise, misselijkheid, braken en dyspnoe. Daarnaast had ze opgemerkt dat de urine sinds .....
Lees verder
dialyse

Casus Een 76 jarige man ondergaat reeds vier jaar chronisch intermitterende haemodialyse via een goed functionerende shunt. Het grondlijden is cystenieren. Hij wordt opgenomen in verband met wonden aan beide voeten en onderarmen. Bij onderzoek wordt .....
Lees verder
algemene nefrologie

Casus Een 57 jarige man wordt opgenomen met achteruitgang van de nierfunctie. De voorgeschiedenis vermeldt een type-2- diabetes, met ernstig overgewicht (160 kg). In het verleden een geïnfecteerde diabetische voet gehad, waarvoor uiteindelijk een voorvoetamputatie is .....
Lees verder
algemene nefrologie

Een 23-jarige man werd op de spoedeisende hulp gepresenteerd in verband met een acute nierinsufficiëntie. Zijn voorgeschiedenis vermeldt de ziekte van Crohn waarvoor hij gedurende enkele jaren werd behandeld met prednison en azathioprine, en nadien .....
Lees verder
algemene nefrologie

Casus Een 60-jarige man, met blanco voorgeschiedenis, presenteerde zich op de SEH met een diepe anemie (HB 3,5 mmol/l), en een ernstige nierinsufficiëntie (eGR van 3 ml/min, serumcreatinine 1250 umol/liter). De anemie werd verklaard door een .....
Lees verder
Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren