Opinie

algemene nefrologie

De NVN is al sinds vijf jaar betrokken bij initiatieven om te komen tot een betere informatievoorziening voor potentiële donoren en nierpatiënten die op zoek zijn naar een donor. Vijf jaar geleden was een NVN-lid, ..... Lees verder
transplantatie

Een verzoek tot pre-operatieve screening voorafgaand aan niet-cardiale chirurgie is een veel voorkomende consultvraag op het spreekuur van de cardioloog. Het doel van een dergelijk consult is om een risico-inschatting te maken van het perioperatieve ..... Lees verder
pro / con

Drie weken geleden zag ik voor pre-transplantatiekeuring een 54-jarige vrouw. In verband met de wachttijd na een eerdere maligniteit, dialyseerde deze patiënte al enkele jaren en zij was recent door de cardioloog beoordeeld. Ik citeer ..... Lees verder
algemene nefrologie

'Coaching - who cares?' Dat is de naam van een document dat op 19 januari 2015 werd gepresenteerd door werkgroep zorg 2025, een groep van jonge specialisten, huisartsen en apothekers. Een coachende zorgverlener omschreven zij ..... Lees verder
dialyse

Natuurlijk spelen over 20 jaar de huidige dialysevormen niet meer de rol die ze nu nog spelen. Over 20 jaar zullen de wurgcontracten met industriële partners verlopen zijn en is men niet meer gebonden per ..... Lees verder
dialyse

Over twee decennia zijn de huidige behandelingen voor de steeds ouder wordende patiënt nog steeds relevant. Wie kijkt naar het verleden, ontwikkelingen in de patiëntenpopulatie, trends in de dialysezorg en wetenschappelijk onderzoek, kan niet anders ..... Lees verder
algemene nefrologie

Hoe ziet u als nierpatiënt uw toekomst, wat zijn uw dromen? Dat vroegen wij onze leden tijdens de voorbereiding van ons nieuwe meerjaren beleidsplan. Voor sommigen is het antwoord heel duidelijk: een nieuwe nier, een ..... Lees verder
algemene nefrologie

Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen (NND, 30 maart - 1 april) ging het in het slotdebat over de vraag 'wie bepaalt wat een nierpatiënt mag kosten?' Een debat waarbij Ton Rabelink (voorzitter NfN), André Rouvoet (voorzitter ..... Lees verder
pro / con

Don't get me wrong: from a molecular point of view vasopressin-receptor antagonists are interesting and potentially useful drugs. By targeting the vasopressin type 2 receptor in the kidney's principal cells, these non-peptide compounds induce a ..... Lees verder
algemene nefrologie

De afgelopen maanden doet zich een nieuw fenomeen voor in Nederland: het via media oproepen van nierpatiënten of iemand bereid is om bij leven een nier af te staan. In een opiniestuk in de Volkskrant ..... Lees verder
Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren