logo niernieuws
12 - 07 - 2016
Zoutinname beter bekijken in relatie tot lichaamsgewicht

Volgens Japanse onderzoekers dien je niet naar de zoutinname sec te kijken, maar moet de zoutconsumptie afgezet worden tegen het gewicht van de patiënt. Dan ontstaat er namelijk een relatie met hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor schade aan hart, nieren en vaten. 

Hoewel het voor individuen altijd anders uit kan pakken, is er in de algemene bevolking gemiddeld genomen een verband tussen hoge zoutconsumptie en hoge bloeddruk. Maar waar in de meeste onderzoeken geen rekening mee gehouden is, is het gewicht van de onderzochte proefpersonen, behalve dan wellicht als te corrigeren factor bij het bepalen van het risico op .... lees verder

05 - 07 - 2016
Onopgemerkte hersenbloedinkjes verhogen risico eindstadium nierfalen

Ongemerkte microbloedinkjes in de hersenen zijn te zien met een speciale MRI. Bij mensen met chronische nierschade blijkt bij aanwezigheid van deze bloedinkjes zowel het risico op hart- en vaatproblemen, als op eindstadium nierfalen, verhoogd.

In de hersenen kunnen microbloedinkjes voorkomen, waar je niets van merkt. Met een speciale MRI-scan zijn ze wel te zien. Van verder gezonde mensen is bekend dat wanneer zij veel van deze bloedinkjes hebben, het risico op een echte hersenbloeding met merkbare gevolgen, verhoogd is.

Bij patiënten met chronische nierschade komen deze microbloedinkjes vaker voor. Ook lopen ze een meer dan gemiddeld risico op eindstadium nierfalen .... lees verder

22 - 06 - 2016
Nierfunctie schatten werkt niet om overlijdensrisico te beoordelen

Nierpatiënten bij wie de nierfunctie snel achteruit gaat in de laatste periode voor ze met dialyse starten, lopen een aanzienlijk verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Maar om die achteruitgang te bepalen, moet je wel de nierfunctie meten en niet schatten met behulp van formules. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers.

Het goed volgen van de nierfunctie van predialysepatiënten is belangrijk om te kunnen bepalen wanneer dialyse noodzakelijk wordt. Het zou ook kunnen helpen bij het inschatten van hoe het een patiënt zal vergaan als hij of zij eenmaal dialyseert. Gevoelsmatig valt het te verwachten dat patiënten bij wie de nierfunctie in het .... lees verder

13 - 06 - 2016
Amerikaanse draagbare kunstnier kampt (alleen nog) met technische onvolkomenheden

Dr. Victor Gura helpt mede-onderzoeker
John Kundzins in een niet aangesloten versie van
de WAK. September 2014.
Foto: Newsbeat, Washington University

Afgelopen najaar schreven we over de draagbare kunstnier die in de Verenigde Staten wordt ontwikkeld. Toen hadden we maar beperkte gegevens beschikbaar. Op basis van het destijds bekendgemaakte onderzoek is nu een wetenschappelijk artikel verschenen. De kunstnier lijkt te werken, al zijn er nog wat technische problemen. Ook vinden patiënten hem log en hinderlijk, ondanks dat ze ermee kunnen lopen.

Zware gordel
Het draagbare dialyseapparaat van Victor Gura .... lees verder

31 - 05 - 2016
Heel veel zout verhoogt hartklachten bij nierpatiënten

Foto: Tulane University

Dr. Jiang He, Foto: Tulane University

Maakt het nou wel of niet uit of je veel of weinig zout eet? De meningen en de onderzoeksresultaten blijven daarover uiteen lopen. Zie de recente publicatie in The Lancet die stelt dat veel zout samen gaat met meer hart- en vaataandoeningen, maar weinig zout ook. Waaruit sommige nierpatiënten de conclusie trekken dat een zoutbeperking helemaal niet goed voor je is. Het is maar zeer de vraag of dergelijke uitkomsten ook voor mensen met een verminderde nierfunctie .... lees verder

20 - 04 - 2016
Vrouwelijk hormoon beschermt tegen schade getransplanteerde nier

Vrouwen die een donornier ontvangen, hebben minder last van de schade die kan ontstaan doordat het orgaan tijdelijk van de bloedstroom afgesloten is geweest, dan mannen. Dat komt door het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Het maakt daarbij niet uit, of de nier van een man of vrouw afkomstig is. Dat schrijft de University of Pennsylvania.

Onderzoekers van deze universiteit hadden het idee dat vrouwen beter in staat zijn om te herstellen van ischemie-reperfusieschade na een niertransplantatie, dan mannen. Deze schade ontstaat wanneer de nier enige tijd niet doorbloed is geweest, en de doorbloeding weer op gang komt. Het verhoogt het risico .... lees verder

14 - 04 - 2016
HPV-vaccin werkt slecht na transplantatie

Jonge vrouwen met ernstige nierinsufficiëntie hebben relatief vaak te lijden van een Humaan Papillomavirus (HPV) infectie. HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken, en het risico daarop is bij nierpatiënten groter dan bij de doorsnee bevolking, omdat het immuunsysteem door de nierproblemen al is verzwakt. Gelukkig is er een vaccin tegen HPV. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat vaccinatie zin heeft bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie of die dialyseren, maar minder bij jonge vrouwen die een niertransplantatie hebben ondergaan.

Baarmoederhalskanker wordt altijd veroorzaakt door het Humaan Papillomavirus (HPV), je kunt het niet op een andere manier krijgen. Veel mensen (8 op de 10) .... lees verder

07 - 04 - 2016
Het beste van twee werelden? HD en PD samen in Japan

In Japan is het niet ongebruikelijk om hemodialyse te combineren met peritoneale dialyse (buikvliesdialyse). Patiënten worden dan bijvoorbeeld 5 tot 6 dagen per week behandeld met peritoneale dialyse, en krijgen één hemodialysesessie in het ziekenhuis. Deze combinatie is echter niet voor alle patiënten geschikt. Een recent artikel van twee Japanse onderzoekers probeert criteria te formuleren aan de hand waarvan artsen kunnen besluiten met de combinatietherapie te starten of te stoppen.

Japanse nierpatiënten die zullen moeten gaan dialyseren krijgen volgens de richtlijn als eerste optie peritoneale dialyse (PD) aangeboden. Deze vorm van dialyse heeft enkele voordelen boven hemodialyse (HD): het geeft .... lees verder

05 - 04 - 2016
Bloedtransfusie gelinkt aan afstoting transplantaat

Nierpatiënten die na hun transplantatie een bloedtransfusie hebben ondergaan, lopen een groter risico dat zij alsnog antilichamen tegen hun donornier gaan maken. Mogelijk komt bij hen ook vaker afstoting voor.

Na een niertransplantatie kan afstoting plaatsvinden waarbij antilichamen een rol spelen. Het is ook mogelijk dat de ontvanger antilichamen tegen de donor gaat aanmaken, terwijl de patiënt die voor de transplantatie niet had. Franse onderzoekers vroegen zich af of het krijgen van een bloedtransfusie hier mogelijk een rol in speelt.

Om dit na te gaan hebben ze onderzoek gedaan onder 390 patiënten die een nier hadden ontvangen van een donor met .... lees verder

29 - 02 - 2016
Vitamine D herstelt schade aan nierfilters

Dr. Tom Nijenhuis

Uit onderzoek in het Radboudumc in Nijmegen blijkt dat een ernstig tekort aan vitamine D de nierfilters beschadigt, waardoor de nieren eiwitten gaan lekken. Dit onderzoek is uitgevoerd bij knaagdieren, maar het zou ook gevolgen kunnen hebben voor mensen. Bijvoorbeeld dat mensen met bestaande nierschade in een eerder stadium actief vitamine D krijgen om verergering van de schade te vertragen. Uiteraard moet dan eerst nog wel worden onderzocht of dit bij nierpatiënten wel net zo werkt als bij muizen.

Het wordt steeds duidelijker dat vitamine D een belangrijke rol speelt .... lees verder

Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren