NTvN

Missie

Het Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie beschrijft de actuele stand van zaken van de ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie in de ruimste zin van het woord. Het NTvN wordt uitgegeven door Academic Journals met medewerking van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NfN) en verschijnt vier keer per jaar. Het is een onafhankelijk tijdschrift.

Doelstelling

De NFN heeft als doel het handhaven van de kwaliteit en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie in de ruimste zin van het woord. Het NTvN brengt onderzoek, klinische richtlijnen en ontwikkelingen, promoties, opiniërende artikelen en NFN-nieuws onder de aandacht.
Vanuit een kritisch perspectief zullen de raakvlakken van onderzoek en klinische praktijk en de relatie tussen klinische richtlijnen en de daadwerkelijke praktijk belicht worden. De onderliggende doelstelling is hierbij de continue verbetering van de verzorging en behandeling van patiënten met aandoeningen van de nieren.

Doelgroepen

Leden Nederlandse federatie voor Nefrologie (NFN), nefrologen, internisten geïnteresseerd in nefrologie, onderzoekers en nefrologen en internisten in opleiding.

Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren