NTvN » redactiestatuut

Redactiestatuut  »  verkorte weergave

NTvN

Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie (NTvN) is een uitgave van uitgeverij
Academic Journals. Het NTvN verschijnt 4 x per jaar.
NTvN is een uitgave vanAcademic Journals en wordt uitgegeven in samenwerking met
de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN). Het redactiestatuut regelt
de verhouding tussen uitgever en redactie en tussen hoofdredacteur en redactie.

Doelstelling en identiteit

Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie is een door de Academic Journals
uitgegeven vaktijdschrift gericht op de leden van de NFN, nefrologen in
opleiding, onderzoekers, internisten in opleiding en internisten met
belangstelling voor nefrologie. Het tijdschrift wordt uitgegeven in
samenwerking met de NFN. De NFN heeft ten doel het handhaven van de
kwaliteit en het bevorderen van de ontwikkeling van de klinische en
experimentele nefrologie in de ruimste zin van het woord.

Het NTvN brengt onderzoek, klinische richtlijnen en ontwikkelingen,
promoties, opiniërende artikelen en NFN-nieuws onder de aandacht. Vanuit een
kritisch perspectief zullen de raakvlakken van onderzoek en klinische
praktijk en de relatie tussen klinische richtlijnen en de daadwerkelijke
praktijk belicht worden. De onderliggende doelstelling is hierbij de
continue verbetering van de verzorging en behandeling van patiënten met
aandoeningen van de nieren.

Redactionele onafhankelijkheid

De aard van net NTVN stelt bijzondere eisen aan de regeling der
verantwoordelijkheden. De redactie dient haar taak binnen het kader van
hetgeen in de doelstelling en identiteit is vastgelegd te kunnen uitvoeren,
zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan
op de wijze zoals in dit statuut geregeld. De redactie werkt volgens
journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en
deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen.


Het volledige redactiestatuut van het Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie
is bij de uitgever op te vragen (zie contactgegevens).


Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren